Chào mừng bạn!

Một công ty duy nhất có luật sư đại diện và người Việtnam giúp giải quyết những nợ tính dụng & bệnh viện. Bảo đảm 100%, nếu không giải quyết được sẽ hoàng tất hết tiền lại.

Tại sao xác nhận nợ là thành công

Chúng tôi yêu cầu nhà banks của bạn cung cấp xác minh, và bằng chứng về thẩm quyền pháp lý của mình để thu thập từ bạn. Vụ việc tuân thủ của chúng tôi đảm bảo các thu thập được tuân theo pháp luật FDCPA. 

 

 

Luật bảo vệ người tiêu dùng

Tại USA Credit-Solutions, chúng tôi xác minh các khoản nợ và đảm bảo với các chủ nợ phải phù hợp với luật pháp và các quy định của tiễu ban. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho bạn theo các nguyên tắc được pháp luật bảo vệ người tiêu dùng.

 

 

Your form message has been successfully sent.

You have entered the following data:

GỌI NGAY: 866-713-7416

Please correct your input in the following fields:
Error while sending the form. Please try again later.

Note: Fields marked with * are required

Please be aware that the contents of this form are not encrypted

Tất cả thông tin của quí vị đếu được giữ kín mật.

FREE CONSULTATION: (866) 713-7416

Print Print | Sitemap
© USA CREDIT-SOLUTIONS